Linux-Bulgaria.ORG
навигация

 

начало

пощенски списък

архив на групата

семинари ...

документи

как да ...

 

 

Предишно писмо Следващо писмо Предишно по тема Следващо по тема По Дата По тема (thread)

Re: lug-bg: modem


 • Subject: Re: lug-bg: modem
 • From: george@xxxxxxxxxxxx (George Akabaliev)
 • Date: Wed, 25 Nov 1998 10:11:02 +0200 (EET)On Tue, 24 Nov 1998, Victor Senderov wrote:

>         Niakoi da znae dali ima naj-malkata nadezhda za driver za
> WinModem pod Linux da se poiavi niakoga ?
>       Victor
Çà ñåãà íÿìà òàêàâà íàäåæäà. Âå÷å ïèòàõ US Robotics è Linux ãðóïèòå ïî
ñâåòà (ïðåäè îêîëî ãîäèíà ñå ìú÷èõ ñúñ ñúùèÿ ìîäåì). Âçåìè ñè äðóã.

==================================================================
A mail-list of Linux Users Group - Bulgaria (bulgarian linuxers)
For more send to lug-bg-request@xxxxxxxxxxxx a single word 'info'
==================================================================


 • Във връзка с:
 • Относно:
  • lug-bg: modem
   • Изпратено от: victor.bg@xxxxxxx (Victor Senderov)

 

наши приятели

 

линукс за българи
http://linux-bg.org

FSA-BG
http://fsa-bg.org

OpenFest
http://openfest.org

FreeBSD BG
http://bg-freebsd.org

KDE-BG
http://kde.fsa-bg.org/

Gnome-BG
http://gnome.cult.bg/

проект OpenFMI
http://openfmi.net

NetField Forum
http://netField.ludost.net/forum/

 

 

Linux-Bulgaria.ORG

Mailing list messages are © Copyright their authors.