Linux-Bulgaria.ORG
навигация

 

начало

пощенски списък

архив на групата

семинари ...

документи

как да ...

 

 

Предишно писмо Следващо писмо Предишно по тема Следващо по тема По Дата По тема (thread)

RE: lug-bg: Linux-ki compilator za Pascal


  • Subject: RE: lug-bg: Linux-ki compilator za Pascal
  • From: Yassen.Todorov@xxxxxxxxxxxx (Todorov Yassen)
  • Date: Sun, 3 Jan 1999 14:09:02 +0100úÄÒÁÓÔÉ. úÁ Ë×Ï ÔÉ Å? éÍÁ ÅÄÎÁ ÓÕÐÅÒ ÐÒÏÇÒÁÍËÁ - ÎÅ ÓÉ ÓÐÏÍÎÑÍ ×ÅÞÅ ËÏÇÁ Ñ
ÓÒÅÝÎÁÈ ÚÁ ÐÒß× ÐßÔ, ÍÁÊ ÂÅÛÅ ÎÁ Slackware Linux, - p2c - Pascal 2 C
converter. äÏÂÒÅ ÓÅ ÄßÒÖÉ - ÍÉÓÌÑ, ÞÅ ×ÓÅ ÏÝÅ ÐÒÉÓßÓÔ×Á ÎÁ ÐÏ×ÅÞÅÔÏ
ÄÉÓÔÒÉÂÕÃÉÉ.
ëÁÖÅÔÅ ÄÒÕÇÏ - × ÔÉÑ howto É ÒÁÚÎÉÔÅ ÁÒÈÉ×É ÚÁ ËÉÒÉÌÉÃÁ ÎÁ Linux, ÌÉÐÓ×Á
ÅÄÉÎ ÓÐÏÍÅÎÁÔ ÆÁÊÌ ((bg.xkb). óÐÏÍÅÎÁÔ Å × HowTo-ÔÏ ÎÁ óÔÉ×É, ÁÍÁ ÇÏ ÎÑÍÁ ×
ÎÉÔÏ ÅÄÉÎ ÏÔ ÁÒÈÉ×ÉÔÅ, ËÏÉÔÏ ÉÚÔÏÞÉÈ ÏÔ ÔÕË-ÔÁÍ. ôÏ ÉÍÁ É ÎÅÝÏ ÒÄÕÇÏ - ÍÏÑÔ
XfFree86 Å 6.1, ÔÁ ÔÏ×Á ÐÒÏÓÔÏ ÍÏÖÅ ÄÁ ÇÏ ÉÍÁ ×ÅÞÅ × 6.3, ÁÍÁ - ÉÍÁ ÌÉ ÉÄÅÑ?

ðÏÚÄÒÁ×É, 
ñÓÅÎ

> -----Original Message-----
> From:	Plamen Manov [SMTP:p_manov@xxxxxxxxx]
> Sent:	Wednesday, December 30, 1998 10:44 PM
> To:	lug-bg@xxxxxxxxxxxx
> Subject:	lug-bg: Linux-ki compilator za Pascal
> 
> Zdraveite wsichki 
> 
>   Movete li da mi kavete kak se kazwa i ot kade da si 
> drupna Pascalski kompilator za Linux?
> 
> Lamer
> 
> 
> 
> _________________________________________________________
> DO YOU YAHOO!?
> Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com
> 
> ==================================================================
> A mail-list of Linux Users Group - Bulgaria (bulgarian linuxers)
> For more send to lug-bg-request@xxxxxxxxxxxx a single word 'info'
> ==================================================================
==================================================================
A mail-list of Linux Users Group - Bulgaria (bulgarian linuxers)
For more send to lug-bg-request@xxxxxxxxxxxx a single word 'info'
================================================================== 

наши приятели

 

линукс за българи
http://linux-bg.org

FSA-BG
http://fsa-bg.org

OpenFest
http://openfest.org

FreeBSD BG
http://bg-freebsd.org

KDE-BG
http://kde.fsa-bg.org/

Gnome-BG
http://gnome.cult.bg/

проект OpenFMI
http://openfmi.net

NetField Forum
http://netField.ludost.net/forum/

 

 

Linux-Bulgaria.ORG

Mailing list messages are © Copyright their authors.