Linux-Bulgaria.ORG
навигация

 

начало

пощенски списък

архив на групата

семинари ...

документи

как да ...

 

 

Предишно писмо Следващо писмо Предишно по тема Следващо по тема По Дата По тема (thread)

Re: [Lug-bg] OpenWrt auto migration


 • Subject: Re: [Lug-bg] OpenWrt auto migration
 • From: Marian Marinov <mm@xxxxxx>
 • Date: Tue, 23 Aug 2016 15:14:55 +0300
 • Organization: 1H Ltd.

On 08/23/2016 11:48 AM, eol@xxxxxx wrote:
> Аз не разбирам от wireless, но знам, че това е работа на WiFi
> Controller-a, а не на АР-то. QoS like полиситата които могат да се налагат
> в/у клиенти и АР-та са от случайност до безкрайност... според зависи от
> вендора
> Тъй като си добавил OpenWRT в Subject-a бързам да споделя, че не съм
> правил ресърч за Open Source WiFi Controller работещ с/за OpenWRT.
> 
> Няма как да няма гледайки Output-a от домашният Микротик:
> 
> interface=wlan1 mac-address=04:8D:38:9B:29:72 ap=no wds=no bridge=no
> rx-rate="19.5Mbps-20MHz/1S"
>  tx-rate="43.3Mbps-20MHz/1S/SGI" packets=5158001,3352545
> bytes=6348443264,363574732 frames=5158001,3357380
>  frame-bytes=6359074376,343976829 hw-frames=9430024,3464897
> hw-frame-bytes=11473435981,490322242 tx-frames-timed-out=0
>  uptime=2w2d18h24m32s last-activity=5s990ms signal-strength=-80dBm@1Mbps
> signal-to-noise=21dB signal-strength-ch0=-82dBm
>  signal-strength-ch1=-84dBm strength-at-rates=-80dBm@1Mbps
> 20ms,-83dBm@5.5Mbps 3h2m23s10ms,-78dBm@6Mbps 1h17m58s900ms,-
>          79dBm@HT20-0 3m41s210ms,-80dBm@HT20-1
> 40s950ms,-80dBm@HT20-2 5s990ms,-81dBm@HT20-3
> 36s110ms,-82dBm@HT20-4
>          43m30s30ms,-81dBm@HT20-5 1d6h57m54s250ms
>  tx-ccq=50% p-throughput=36340 last-ip=192.168.0.9
> 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=wpa2-psk encryption=aes-ccm
>  group-encryption=aes-ccm management-protection=no wmm-enabled=yes
> tx-rate-set="CCK:1-11 OFDM:6-54 BW:1x SGI:1x HT:0-15"
> 
> Дет' се вика: избери си параметър и.... SDN rulez ! :)

Да, аз съм решил да си пиша OpenWRT WiFi контролер, точно защото имам доста рутери и много често те си пречат, просто защото ги има :)

Мариян

> 
> 
>> Здравейте група,
>>
>> от известно време се чудя(не съм задълбавал в research-а), кой би бил
>> най-адекватният начин за мигриране на WiFi клиенти от едно AP към друго
>> AP.
>>
>> Да приемем, че имаме офис сграда или хотел на 4 етажа. Всеки етаж се
>> покрива от 4 AP-та.
>> Пешо влиза на първият етаж и се закача на wireless-а, след което се качва
>> на вторият, в заседателната зала, но все още вижда с добро качество AP-то
>> от първият етаж. В тази ситуация laptop-а му няма да се закачи автоматично
>> на по-близкото AP.
>> От друга страна AP-тата виждат Пешо с различни нива на сигнала и сами
>> могат да преценят, кое е по-правилното AP.
>>
>> Проблемите са няколко:
>> 1. Колко време трябва едно AP да наблюдава влошаване на сигнала от клиента
>> за да го помоли да се deassociate-не?
>> 2. Как да се накара клиента да се върже към правилното(най-близко) AP?
>>
>> Мариян
>>
>> П.С. Нека се съсредоточим въху въпросите, които поставям а не играчка със
>> силата на сигнала от всяко едно AP. Въпросът е хипотетичен :)
>>
>> _______________________________________________
>> Lug-bg mailing list
>> Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
>> http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg
>>
> 
> _______________________________________________
> Lug-bg mailing list
> Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
> http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg
> 

-- 
Marian Marinov
Founder & CEO of 1H Ltd.
Jabber/GTalk: hackman@xxxxxxxxxx
ICQ: 7556201
Mobile: +359 886 660 270

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg


 

наши приятели

 

линукс за българи
http://linux-bg.org

FSA-BG
http://fsa-bg.org

OpenFest
http://openfest.org

FreeBSD BG
http://bg-freebsd.org

KDE-BG
http://kde.fsa-bg.org/

Gnome-BG
http://gnome.cult.bg/

проект OpenFMI
http://openfmi.net

NetField Forum
http://netField.ludost.net/forum/

 

 

Linux-Bulgaria.ORG

Mailing list messages are © Copyright their authors.