Linux-Bulgaria.ORG
навигация

 

начало

пощенски списък

архив на групата

семинари ...

документи

как да ...

 

 

Предишно писмо Следващо писмо Предишно по тема Следващо по тема По Дата По тема (thread)

Re: [Lug-bg] OpenWrt auto migration


 • Subject: Re: [Lug-bg] OpenWrt auto migration
 • From: Marian Marinov <mm@xxxxxx>
 • Date: Tue, 23 Aug 2016 17:55:01 +0300
 • Organization: 1H Ltd.

On 08/23/2016 05:19 PM, Dimitar Grigorov wrote:
> Пропуснах да допълня:
> 
> 1. Всички рутери broadcast-ват една и съща мрежа.
> 
> 2. След като кикнем клиента от едната мрежа, то той обикновено се кънектва към по-близкото AP.
> 
> 3. Възможно е подобна методика да наруши връзката при устройства, които са в power saving mode.
> 
> 
> On 23.8.2016 г. 15:40 ч., Dimitar Grigorov wrote:
>>
>> Здравейте,
>>
>>
>> програмист съм и не разбирам много от Linux, но съм ровил доста по темата.
>>
>> Давам първо "временното" решение на проблема, а накрая са поместени методите, които се говори че ги прилагат професионалистите.
>>
>>
>> Приемаме, че клиентите са тъпи и няма да се дискънектнат сами. Затова ще ги дискънектват AP-тата.
>>
>>
>> Написах с краката си скрипт, който през определено време вижда всички клиенти с *iw dev wlan0 station dump* и киква тези, които са с много нисък сигнал.
>>
>> Моля за съвети по оптимизацията му.
>>
>>
>> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>
>> #!/bin/ash
>> #Kicks connected workstations that have signal lower than certain value.
>> #Use command on the next row to view how is builded mac-address list and their signal
>> #iw dev wlan0 station dump | egrep '(Station|signal:)' | sed -e ':a;N;$!ba;s/\n\tsignal//g' | awk '{ print $5 " " $2}'
>> #Pay attention how $MAC variable is used in ubus
>>
>> MIN_SIGNAL=-81
>> MACS_TO_KICK=`iw dev wlan0 station dump | egrep '(Station|signal:)' | sed -e ':a;N;$!ba;s/\n\tsignal//g' | awk -v MIN_SIGNAL=${MIN_SIGNAL} -F ' ' '$5 < MIN_SIGNAL {print $2}'`
>>
>> #echo $MACS_TO_KICK
>>
>> for MAC in $MACS_TO_KICK
>> do
>>   logger -s "MAC:" $MAC "is below threshold at "$MIN_SIGNAL
>>   ubus call hostapd.wlan0 del_client '{"addr":"'$MAC'", "reason":1, "deauth":true, "ban_time":3000}'
>> done;

на мен ми харесва скрипта ти... но аз обмислям малък patch на hostapd(ieee802.11.c):

   char macStr[18];
   int res = os_snprintf(macStr, 18, MACSTR, MAC2STR(sta->addr));
   if (res != -1)
     os_exec("/usr/bin/wifi_assoc.sh", macStr, 0);
>>
>> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>
>>
>> Не съм експериментирал с "ban_time", но би трябвало да може да се постигне още по-добър ефект с тази настройка.
>>
>> Скрипта е пуснат с cron на 3 рутера TL-WR1043N от около седмица и изглежда дава положителен резултат.
>>
>>
>> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>
>>
>> За работещи решения с други продукти знам за:
>>
>>   - UniFi APs и техния дървен софутер. Там обаче без VLAN-s трудно може да се мине в условията на споделена(private и public) backbone wired мрежа.
>>
>>   - Mikrotik CAPsMAN - https://blog.linitx.com/howto-improved-capsman-wireless-client-roaming/
>>
>>   - Cisco имат също добро решение, което е изключително скъпо.
>>
>>
>> В TODO list-a имам за проучване на следните протоколи, за които се говори, че карат AP-тата да си споделят информация за клиентите:
>>
>>   - 802.11r и 802.11k
>>
>>   - 802.11s
>>
>>
>>
>> On 23.8.2016 г. 08:47 ч., Marian Marinov wrote:
>>> Здравейте група,
>>>
>>> от известно време се чудя(не съм задълбавал в research-а), кой би бил най-адекватният начин за мигриране на WiFi клиенти от едно AP към друго AP.
>>>
>>> Да приемем, че имаме офис сграда или хотел на 4 етажа. Всеки етаж се покрива от 4 AP-та.
>>> Пешо влиза на първият етаж и се закача на wireless-а, след което се качва на вторият, в заседателната зала, но все още вижда с добро качество AP-то от първият етаж. В тази ситуация laptop-а му няма да се закачи автоматично на по-близкото AP.
>>> От друга страна AP-тата виждат Пешо с различни нива на сигнала и сами могат да преценят, кое е по-правилното AP.
>>>
>>> Проблемите са няколко:
>>> 1. Колко време трябва едно AP да наблюдава влошаване на сигнала от клиента за да го помоли да се deassociate-не?
>>> 2. Как да се накара клиента да се върже към правилното(най-близко) AP?
>>>
>>> Мариян
>>>
>>> П.С. Нека се съсредоточим въху въпросите, които поставям а не играчка със силата на сигнала от всяко едно AP. Въпросът е хипотетичен :)
>>>
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Lug-bg mailing list
>>> Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
>>> http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg
>>
>> -- 
>>
>> Best regards,/Поздрави,
>>
>> Dimitar Grigorov/Димитър Григоров
>>
>> Software Developer/Програмист софтуерни приложения
>>
>> 
>>
>> Megalan Ltd/Мегалан ООД
>>
>> 
>>
>> Fax/Факс: +359 2 968 6005
>>
>> Mobile / Мобилен: +359 885 494 144
>>
>> E-mail: dimitar.grigorov@xxxxxxxxxxxxx <mailto:dimitar.grigorov@xxxxxxxxxxxxx>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Lug-bg mailing list
>> Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
>> http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg
> 
> -- 
> 
> Best regards,/Поздрави,
> 
> Dimitar Grigorov/Димитър Григоров
> 
> Software Developer/Програмист софтуерни приложения
> 
> 
> 
> Megalan Ltd/Мегалан ООД
> 
> 
> 
> Fax/Факс: +359 2 968 6005
> 
> Mobile / Мобилен: +359 885 494 144
> 
> E-mail: dimitar.grigorov@xxxxxxxxxxxxx <mailto:dimitar.grigorov@xxxxxxxxxxxxx>
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Lug-bg mailing list
> Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
> http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg
> 

-- 
Marian Marinov
Founder & CEO of 1H Ltd.
Jabber/GTalk: hackman@xxxxxxxxxx
ICQ: 7556201
Mobile: +359 886 660 270

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg


 

наши приятели

 

линукс за българи
http://linux-bg.org

FSA-BG
http://fsa-bg.org

OpenFest
http://openfest.org

FreeBSD BG
http://bg-freebsd.org

KDE-BG
http://kde.fsa-bg.org/

Gnome-BG
http://gnome.cult.bg/

проект OpenFMI
http://openfmi.net

NetField Forum
http://netField.ludost.net/forum/

 

 

Linux-Bulgaria.ORG

Mailing list messages are © Copyright their authors.