Linux-Bulgaria.ORG
навигация

 

начало

пощенски списък

архив на групата

семинари ...

документи

как да ...

 

 

Предишно писмо Следващо писмо Предишно по тема Следващо по тема По Дата По тема (thread)

Re: [Lug-bg] Disk scrubbing


 • Subject: Re: [Lug-bg] Disk scrubbing
 • From: Peter Pentchev <roam@xxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 20 Feb 2018 02:24:47 +0200

On Tue, Feb 20, 2018 at 01:01:10AM +0200, Marian Marinov wrote:
> Ти същото можеш да направиш и с dd if=/dev/zero of=/dev/something.
> Проблемът и на двата подхода е, че записва нулите на диска и така унищожава benefit-а на thinpool-а.

Погледни пак това, което Neter е писал. Това презаписва само парчетата,
които *не са* нули. Няма да е много ефективно, по-ефективно ще бъде
да се пренапише dd, но все пак ще свърши работа с по-малко усилия.

Поздрави,
Петър

-- 
Peter Pentchev roam@xxxxxxxxxxx roam@xxxxxxxxxxx pp@xxxxxxxxxxxx
PGP key:    http://people.FreeBSD.org/~roam/roam.key.asc
Key fingerprint 2EE7 A7A5 17FC 124C F115 C354 651E EFB0 2527 DF13

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature

_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg


 

наши приятели

 

линукс за българи
http://linux-bg.org

FSA-BG
http://fsa-bg.org

OpenFest
http://openfest.org

FreeBSD BG
http://bg-freebsd.org

KDE-BG
http://kde.fsa-bg.org/

Gnome-BG
http://gnome.cult.bg/

проект OpenFMI
http://openfmi.net

NetField Forum
http://netField.ludost.net/forum/

 

 

Linux-Bulgaria.ORG

Mailing list messages are © Copyright their authors.