Linux-Bulgaria.ORG
навигация

 

начало

пощенски списък

архив на групата

семинари ...

документи

как да ...

 

 

Предишно писмо Следващо писмо Предишно по тема Следващо по тема По Дата По тема (thread)

Re: [Lug-bg] Disk scrubbing


 • Subject: Re: [Lug-bg] Disk scrubbing
 • From: Peter Pentchev <roam@xxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 4 Mar 2018 12:10:44 +0200

On Sun, Mar 04, 2018 at 10:54:45AM +0200, browseman wrote:
> On 02/19/2018 04:36 PM, Marian Marinov wrote:
[snip]
> > Но в момента в който клиента си изтрие container-а ние започваме да scrub-ваме с dd и реално пълним цеият капацитет и можем без да искаме да препълним thinpool-a :(
[snip]
> >
> > Проблемът на вторият подход е, че ако даден файл е изтрит от FS-а и на негово място(на неговите blocks) няма нови данни, това означава, че ще пропусна да scrub-на тези данни.
> 
> Привет
> 
> Аз имам следното доста баламско предложение за решение на казуса, може
> би няма да е приложимо в конкретният случай, но все пак ще споделя идеята:
> 
> - монтира се дяла в произволна директория
> - изпълнява се нещо от сорта "#find /path/to/mounted/thinvol -xdev -type
> f | xargs shred -n1 -z -u", като разбира се ще има проблеми с файлове
> съдържащи интервали или други специални символи в името си, но все
> сравнително лесно решими - IMHO.

Две неща тук:
- проблемите с файловете, съдържащи интервали, са решени в повечето
 реализации на find/xargs, вкл. GNU findutils, с използване на
 `find -print0 | xargs -0`
- find | xargs няма да направи нищо по въпроса с блоковете с данни от
 изтритите файлове

Поздрави,
Петър

-- 
Peter Pentchev roam@xxxxxxxxxxx roam@xxxxxxxxxxx pp@xxxxxxxxxxxx
PGP key:    http://people.FreeBSD.org/~roam/roam.key.asc
Key fingerprint 2EE7 A7A5 17FC 124C F115 C354 651E EFB0 2527 DF13

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature

_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg


 

наши приятели

 

линукс за българи
http://linux-bg.org

FSA-BG
http://fsa-bg.org

OpenFest
http://openfest.org

FreeBSD BG
http://bg-freebsd.org

KDE-BG
http://kde.fsa-bg.org/

Gnome-BG
http://gnome.cult.bg/

проект OpenFMI
http://openfmi.net

NetField Forum
http://netField.ludost.net/forum/

 

 

Linux-Bulgaria.ORG

Mailing list messages are © Copyright their authors.