Linux-Bulgaria.ORG
навигация

 

начало

пощенски списък

архив на групата

семинари ...

документи

как да ...

 

 

Предишно писмо Следващо писмо Предишно по тема Следващо по тема По Дата По тема (thread)

Re: [Lug-bg] формат на документите от държавната администрация


 • Subject: Re: [Lug-bg] формат на документите от държавната администрация
 • From: Tihomir Plachkov <tihomir.plachkov@xxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 7 Oct 2020 10:12:04 +0300
 • Autocrypt: addr=tihomir.plachkov@xxxxxxxxx; prefer-encrypt=mutual; keydata= xsBNBFcZ14wBCADPsHbo9AaDHDM12rf/BNTzhTnSXIE/VJZQGg3lfG2smxYSUdsTXbxDC961 JJAoO1GsAW2gEPmSM86tQrLrTMXqzCpx0+4Pe12p7oN2bN135PPzeK5218Nnx4pqZTjDGXOG yxC92Uy0zANZYZUCjQmlOHuWjwDpJpkyPUNYL2Cf0k9e67VaQhQgqveplAZ1ihAAbsfoHugo x+AaCIh3I37poAee1qXzbZmoUCYHBZ6pM6o+15y/R2XQrawzBE5SaTfYHe7ExMMiXkR9U2nX 9Nw6x0sSLO4uj1CKAQkGmQ4KMrhaJ2X69M7/uBV5iHQFJYVM24KPGgeaF0fkCzrt2LyVABEB AAHNLVRpaG9taXIgUGxhY2hrb3YgPHRpaG9taXIucGxhY2hrb3ZAZ21haWwuY29tPsLAeAQT AQIAIgUCVxnXjAIbAwYLCQgHAwIGFQgCCQoLBBYCAwECHgECF4AACgkQHsXnQqe+F7w/Qgf9 EHu745oD0hFmuiq20gRKKu1jDXJpUNvUyTH3sTAP7T3lcpxJ1tY/hIqd4pxAgIQ6eDeXGrtT mJ97ZIa+TgfRztgOU7QImnPYOlyfatmYXcO0BW1QNJH5RGRwKKn477xQgI0kz2RO3Iei8xMx DnoTry5jSGcE9bTq/UTc1lw+9fUErE/mtvg/eBOQ1lGYjHIiSq1iN8cACu/vHJohWhCvOcRB UFUOWr48I4k3PLQve0HpeXoHB8ZNUsYLseLDjuvGndj+hqnG4qrBrU8XBX8MNDjI8ERkpRtz tkPRDs3ilCz8UtQ7ceneKJmitEfwxPhG75Z7+vNuIJxn5b5RfrTZFs7ATQRXGdeMAQgAugMJ idGf/N3aPLzHKk3yxhShiBq8HV9p1Wtjra4E5Rc6cq7YBYZOqqZIsds9VkD/qDGkUuoAfBAk WZeWChVvj2Ps87KkFNC5LyAEcHnDId/JfEn8Ymlt419ijedtg1MN8jBSAMfsiYkcd+0ok9uR LJ35WJ4EAqLlF807Zd7FLqJlvLYZ2pTDoxx7kRzLtQUQZNvhLdWXRPRmi01xBzNf5EdCGA3R HxmkA+zYdAF1H53SsCbl9I4ALFGmbeCM5bWcOgFurgz18AzKMyan8E0d2O+y2ebR0nxzSkp0 9D8EPW9i8X4IMi/fG60qP8JF33Gy3Dp+frZLwIc1ewBN0tCDdQARAQABwsBfBBgBAgAJBQJX GdeMAhsMAAoJEB7F50Knvhe8aDEIAIaubgTAbGjxiYS2tu9AZ0aKO8Eo15dk9u1EvHAizqUv te0JWA/utH7o7OalhGbXCIw2mBf+2VIiI0/lRwCZiYUkBGp02Y6pFFxRUn6XrGh2/wHf8VAa 0tELPDJ6BYVDzvU9JQWDfbVG+5RA+kIAgJx5VaW86q7zRUcZZSmz0mOcSAMrMJM73uo29DvD b/nrT9R1IZC2ZR9p7KedrYWo4wohFRCdgxeNMktmnmGtBY27BcFTqnTtiVdEkJVDKH0pQG+D IUa6p5uCiqFe3b6+XFOF8qz6xDfL8q3FQAM7i1YdsJsVpI4mEMTu7QB11sou8jQdB+kbPP35 PyU3WGzfd1M=

Намерих това:

https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2016-01/NAREDBA_za_elektronnite_administrativni_uslugi.rtf

Но и то е трудночетимо :). На пръв поглед откривам това.

Чл. 63. (1) Доставчиците на електронни административни услуги трябва да осигурят възможност за приемането на електронните изявления на гражданите и организациите като електронни документи със структурирано съдържание в XML формат.
(2) Документите по ал. 1 трябва да се регистрират в регистъра на информационните обекти.
Чл. 64. При приемането на документи с неструктурирано съдържание трябва да се използват стандарти за обмен на електронни документи, вписани в регистъра на стандартите.
Чл. 65. За нуждите на ползване на електронни административни услуги се допуска приемането на следните затворени файлови формати на електронни документи с неструктурирано съдържание:
1. файлови формати, които имат възможността да включат в себе си електронен подпис:
а) "pdf" ( Adobe Portable Document Format, създаден от компанията Adobe);
б) "doc" (Document Format, създаден от компанията Microsoft);
в) "xls" (Excel Sheet Format, създаден от компанията Microsoft);
г) "eml" (EML Format за електронна поща, създаден от компанията Microsoft);
2. файлови формати, които нямат възможността да включат в себе си електронен подпис:
а) стандартизиран формат "p7s" (по стандарт PKCS#7 (Public Key Cryptography Standard - Стандарт за криптография на публичния ключ) на RSA Data Security, приет с Препоръка RFC 2315 на IETF (The Internet Engineering Task Force - Целева група за Интернет инженеринг) от март 1998 г., капсулиращ електронните документи и отделения електронен подпис ("detached signature");
б) формат "ats", капсулиращ електронните документи, отделения електронен подпис, както и други удостоверения ("time-stamp tokens", "certificate status" и др.);
3. файлови формати, подписани и свързани с електронен подпис посредством "PKCS#7" и "ATS" с включено съдържание на файла:
а) "sxw" ( създадени със средствата на Open Office);
б) "txt" (текстови файлове в ASCII 7-битов формат, unicode формат, кодиран в 8-битово UTF-8 или CP1251 представяне);
в) "rtf" (Rich Text Format v1.6, v1.7, v1.8 и сл. текстови файлове);
г) "jpg", "jpeg" (JPEG JFIF v1.02 и сл. растерни графични файлове);
д) "j2k", "jpx", "jp2" (JPEG 2000, JP2 или JPX растерни графични файлове);
е) "png" (PNG v1.2 и сл. растерни графични файлове);
ж) "tiff" (TIFF rev. 6.0 и сл. растерни графични файлове).

Ако идните дни намеря време , трябва да му обърна повече внимание.
Някой знае ли кой надзирава спазването на тази наредба?

On 6.10.20 г. 18:05 ч., Marian Marinov wrote:
Реална от доста години, държавна администрация са задължени да публикуват информацията в отворени формати и най-малкото PDF.
Това беше един от много силните успехи на Божо преди години.

Факт е, обаче, че държавна администрация не спазва и едва ли ще започне да спазва нормативната уредба, писана специално за тях.
Та докато това се случи, по-стари версии на Libre вършат работа.

Мариян

On 10/6/20 3:02 PM, Todor Belev wrote:
Цецо, 
случая не е такъв, освен това Либре офис е доста добре настроен, към различните формати на MS office отколкото самия той, включая обратната съвместимост. 
Проблема доколкото съм го изследвал си мисля, че е в използването на някакви проприетари шрифтове (може би true type - times new roman или подобно). 

За държавната администрация е най-добре да използва отворени формати. 

с Уважение,
Тодор Белев
0898303366
-------- Оригинално писмо --------
От: Tsetso Zdravkov vyrgozunqk@xxxxxxxxx
Относно: Re: [Lug-bg] формат на документите от държавната администрация
До: Linux Users Group - Bulgaria <lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Изпратено на: 06.10.2020 14:53
Повечето хора използват Microsoft Office. 

Съответно, документи писани на Libre Office и обратно на MS Office, често се чупят между продуктите(особено такива съдържащи графики, таблици или макроси). 

За държавната администрация е по-добре и по-лесно да ползва платеният и масов продукт. 

On Tue, Oct 6, 2020 at 1:51 PM Todor Belev < todorin@xxxxxx <_javascript_: internSendMess('todorin@xxxxxx')>> wrote:

  Добър въпрос, отдавна се чудя, защо досега не е поставян, особено на съдебните администрации. 

  От разговора ми с адвокати пък разбрах, че това се получавало, защото софтуера, които ползвали там бил остарял, допотопен и т.н. 


  с Уважение,
  Тодор Белев
  0898303366
  >-------- Оригинално писмо --------
  >От: Tihomir Plachkov tihomir.plachkov@xxxxxxxxx <_javascript_: internSendMess('tihomir.plachkov@xxxxxxxxx')>
  >Относно: [Lug-bg] формат на документите от държавната администрация
  >До: Linux Users Group - Bulgaria < lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx <_javascript_: internSendMess('lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx')>>
  >Изпратено на: 06.10.2020 13:35

  Здравейте,
  Понякога ми се налага да чета съдебна практика по въпроси, които ме
  вълнуват или дела, в които съм страна. За мое голямо съжаление,
  публикуваните съдебни актове на страницата  https://legalacts.justice.bg/
  са в док формат. Тези документи са четими само от майкрософт уърд и е
  невъзможно да бъдат прочетени с друга програма - например Либре офис.
  Документът се отваря, но текстът липсва. Често попадам и на други услуги
  в държавната администрация, чиито публикувани документи(например някои
  пдф форми) са четими само със собственически софтуеър, който изисква
  закупуването на лицензи или са налични инсталатори само за уиндоус ОС, с
  която аз не разполагам.  В случаят с публикуваните съдебни актове,
  най-естествено е те да се публикуват в чист текст - там картинки не са
  нужни.
    Знаете ли закони, нормативни актове, наредби, препоръки, ръководства
  или други текстове, които да регулират в какъв формат се публикуват
  документи на страниците на държавните администрации/съдилища? Кой
  контролен орган регулира електронните документи на страниците на
  институциите?

  _______________________________________________
  Lug-bg mailing list
  Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx <_javascript_: internSendMess('Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx')>
  http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg


_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg


 

наши приятели

 

линукс за българи
http://linux-bg.org

FSA-BG
http://fsa-bg.org

OpenFest
http://openfest.org

FreeBSD BG
http://bg-freebsd.org

KDE-BG
http://kde.fsa-bg.org/

Gnome-BG
http://gnome.cult.bg/

проект OpenFMI
http://openfmi.net

NetField Forum
http://netField.ludost.net/forum/

 

 

Linux-Bulgaria.ORG

Mailing list messages are © Copyright their authors.