Linux-Bulgaria.ORG
навигация

 

начало

пощенски списък

архив на групата

семинари ...

линукс учебник

документи

как да ...

 

 

Предишно писмо Следващо писмо Предишно по тема Следващо по тема По Дата По тема (thread)

Re: [Lug-bg] Disk scrubbing


  • Subject: Re: [Lug-bg] Disk scrubbing
  • From: Marian Marinov <mm@xxxxxxxx>
  • Date: Tue, 20 Feb 2018 03:46:06 +0200

On 02/20/2018 02:24 AM, Peter Pentchev wrote:
> On Tue, Feb 20, 2018 at 01:01:10AM +0200, Marian Marinov wrote:
>> Ти същото можеш да направиш и с dd if=/dev/zero of=/dev/something.
>> Проблемът и на двата подхода е, че записва нулите на диска и така унищожава benefit-а на thinpool-а.
> 
> Погледни пак това, което Neter е писал.  Това презаписва само парчетата,
> които *не са* нули.  Няма да е много ефективно, по-ефективно ще бъде
> да се пренапише dd, но все пак ще свърши работа с по-малко усилия.

Прав си. И ти и Neter!

Утре ще пусна по-голям тест.

Аз по-рано бях пробвал:  dd if=/dev/zero of=/dev/coregroup/mm conv=sparse bs=4096

За съжаление, имплементацията на sparse, директно skip-ва(lseek (fd, size, SEEK_CUR) ) целият диск след това записва веднъж :(

И аз като Пенчев, колная повече към patch на dd :)
Изглежда точно около C_SPARSE ще е удобно за новият код.

Мариян

> 
> Поздрави,
> Петър
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Lug-bg mailing list
> Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
> http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg
> 


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg


 

наши приятели

 

линукс за българи
http://linux-bg.org

FSA-BG
http://fsa-bg.org

OpenFest
http://openfest.org

FreeBSD BG
http://bg-freebsd.org

KDE-BG
http://kde.fsa-bg.org/

Gnome-BG
http://gnome.cult.bg/

проект OpenFMI
http://openfmi.net

NetField Forum
http://netField.ludost.net/forum/

 

 

Linux-Bulgaria.ORG

Mailing list messages are © Copyright their authors.

Hosted by SiteGround Inc