Linux-Bulgaria.ORG
навигация

 

начало

пощенски списък

архив на групата

семинари ...

документи

как да ...

 

 

Предишно писмо Следващо писмо Предишно по тема Следващо по тема По Дата По тема (thread)

[Lug-bg] Apache reverse proxy with POST


  • Subject: [Lug-bg] Apache reverse proxy with POST
  • From: Todor Petkov <zakk@xxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 02 Jul 2015 17:49:19 +0300

Здравейте,

имам следната ситуация:

host1: Apache reverse proxy via SSL to host2

host2: Cisco ASA clientless VPN


Нормално Циско АСА се отваря по https, име/парола, получавам списък с линкове от вътрешната мрежа и достъпвам вътрешни ресурси

В момента тествам отваряне на АСА през въпросното прокси и първоначалната страница се зарежда, но след въвеждане на име/парола и голямо мислене, излиза следното:

The proxy server received an invalid response from an upstream server.
The proxy server could not handle the request POST /+webvpn+/index.html.

В логовете на апач излиза:
The timeout specified has expired: proxy: error reading status line from remote server

Потърсих за такава грешка (apache reverse proxy POST), излизат доста оплаквания, но нищо конкретно като идеи.

Някой може ли да даде насока?

Ето прокси конфигурацията на apache:


#####
SSLProxyEngine On

ProxyPass / https://host.com/ retry=1 acquire=3000 timeout=600 Keepalive=On
ProxyPassReverse / https://host.como/
ProxyBadHeader Ignore
ProxyPreserveHost On
ProxyVia On


RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https"
SSLProxyEngine on
SetEnv proxy-nokeepalive 1

ProxyRequests Off
  <Proxy *>
    Order deny,allow
    Allow from all
  </Proxy>
#####

Благодаря предварително,_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg 

наши приятели

 

линукс за българи
http://linux-bg.org

FSA-BG
http://fsa-bg.org

OpenFest
http://openfest.org

FreeBSD BG
http://bg-freebsd.org

KDE-BG
http://kde.fsa-bg.org/

Gnome-BG
http://gnome.cult.bg/

проект OpenFMI
http://openfmi.net

NetField Forum
http://netField.ludost.net/forum/

 

 

Linux-Bulgaria.ORG

Mailing list messages are © Copyright their authors.