Linux-Bulgaria.ORG
навигация

 

начало

пощенски списък

архив на групата

семинари ...

документи

как да ...

 

 

Предишно писмо Следващо писмо Предишно по тема Следващо по тема По Дата По тема (thread)

Re: [Lug-bg] xkeyboard-config change


  • Subject: Re: [Lug-bg] xkeyboard-config change
  • From: Peter Pentchev <roam@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 8 Dec 2020 13:55:02 +0200

On Tue, Dec 08, 2020 at 01:25:13PM +0200, Sah War wrote:
> А сега малко НЕсериозно *сериозно* допълнение:
> 
[snip]
> В тая връзка само да спомена, че преди години гледах един пакет, май беше
> за GNOME или по-глобален (за X11?), който винаги показва визуално известие
> за това какъв клавиш си натиснал/въвел току-що, плюс за включени Caps Lock,
> NumLock, ScrollLock, и Insert...

Това... би било забавно при въвеждане на пароли и ключове :)

Поздрави,
Петър

-- 
Peter Pentchev  roam@xxxxxxxxxxx roam@xxxxxxxxxx pp@xxxxxxxxxxxx
PGP key:        http://people.FreeBSD.org/~roam/roam.key.asc
Key fingerprint 2EE7 A7A5 17FC 124C F115  C354 651E EFB0 2527 DF13

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature

_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg


 

наши приятели

 

линукс за българи
http://linux-bg.org

FSA-BG
http://fsa-bg.org

OpenFest
http://openfest.org

FreeBSD BG
http://bg-freebsd.org

KDE-BG
http://kde.fsa-bg.org/

Gnome-BG
http://gnome.cult.bg/

проект OpenFMI
http://openfmi.net

NetField Forum
http://netField.ludost.net/forum/

 

 

Linux-Bulgaria.ORG

Mailing list messages are © Copyright their authors.